Hot Desk

Imagine a coffee shop where you can actually be productive and not have to fight for power outlets or wifi speed. Our open desk seating is like that, and you’ll be surrounded by others building great businesses.

What You Get

Chỗ ngồi linh hoạt Serepok chính là không gian văn phòng linh hoạt hằng tháng cao cấp nhất: Làm việc ở bất kỳ đâu bạn muốn trong khu vực làm việc chung và bạn có thể sử dụng tiện nghi của địa điểm đó.

Tiện nghi và dịch vụ

Bạn chỉ cần tập trung vào công việc, chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Ready to get started ?

Call us at: +84 28 71020819 . Or schedule a Visit :

How many employees are in your company ?