Văn Phòng Riêng

Serepok giới thiệu nhiều loại không gian làm việc riêng cho bạn và nhóm của mình - từ văn phòng tiêu chuẩn đã sẵn sàng cho một người trên một sàn dùng chung, tới các sàn gắn nhãn trắng dành riêng cho tổ chức của bạn.

Standard Private Office
Office Suites

Amenities

You focus on your business, we take care of the rest.

Shape Copy 3
Super Fast Internet
Shape Copy
24/7 building access
Shape
Unique common areas
Shape Copy 12
Motorbike Basement
Shape Copy 5
Micro-roasted coffee
Shape Copy 6
Exclusive Events & Workshops
Shape Copy 7
Private phone booths
Shape Copy 2
Business-class printers
Shape Copy 8
Cleaning Service
Shape Copy 9
Craft on draft
Shape Copy 10
Fruit-Infused Water
Shape Copy 11
Mail/Package Service

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ?

Call us at: +84 28 71020819 . Or schedule a Visit :

How many employees are in your company ?